Ydelser.

Kvalitetsdesign

Vores prisvindende senior designere har ekspertise i 3D visualisering af interiør og arkitektur. Flow Studio's designere skaber fotorealistiske stemninger og følelser i ønsket kontekst.

Workflow management

Arbejdsprocessen hos Flow Studio er baseret på et 'fixed workflow', som garanterer overholdelse af deadlines, problemfri udførelse og skærer al unødig støj væk i kommunikationsprocessen.

Prisoptimering

Alle priser er beregnet ud fra et 'fixed workflow'. Ved at tilbyde en fast arbejdsproces kan vi optimere projektets output, pris og 'time management' for både kunde såvel som studio.

Fixed workflow

Alle projekter køres ved hjælp af en fastsat step-by-step arbejdsproces – det vi kalder et ‘fixed workflow’. Inden projektets start aftales en tidsramme for projektet, og kunden bliver involveret i projektets udvikling fra første cut til endelige produkt.

Til hvert projekt knyttes en projektleder, som er ansvarlig for den daglige kommunikation og fungerer som bindeled mellem vores designere og kunder. Vores projektledere opdaterer løbende kunden på projektet samt sikrer at tidsramme og krav til projektet bliver overholdt.

Processinvolvering

Du, som kunde, er med hele vejen fra første cut til endelige produkt. Du deltager aktivt i processen om at forme den helt rigtige fremstilling af dit visualiseringsprojekt.

3D design ekspertise

Vores senior designere har speciale i fotorealistisk 3D visualisering og har mange års erfaring i levering af prisvindende projekter til et internationalt marked.

Direkte kommunikation

Kommunikation mellem kunde og studie er essentiel for at opnå det bedste resultat. Vores projektledere er med til at sikre, at hvert projekt eksekveres fejlfrit.

Easy-to-use interface

Flow Studio's 'fixed workflow' gør arbejdsprocessen overskuelig og simpel. Vi samler al information på én platform, hvilket minimerer risikoen for fejl.

Arbejdsprocessen

1. CUT

Ud fra kundens brief bygger vores designere visualiseringen op. Vi beder kunden gennemse og kommentere på første cut.

2. CUT

Når kundens kommentarer er modtaget retter vi til og beder kunden gennemse andet cut.

3. CUT

På baggrund af kundens kommentarer til andet cut retter vi til og laver final touches. Vi sikrer os med kunden, at visualiseringen er som ønsket.

FINAL

Når tredje cut er godkendt, og visualiseringen er som ønsket, 'renderer' vi den endelige visualisering i høj opløsning.

*Brief: Dokument udformet af kunden med nødvendig information vedrørende det pågældende projekt.

Luk menu